Historie a fakta

Dobová fotografiePodle dochovaných údajů probíhá těžba v lomu Soutěsky od roku 1933.   Zpočátku se jednalo výhradně o ruční zpracování, kdy v lomu pracovalo okolo 30 dělníků. Surovina se zpracovávala na štěrk, kostky a sloupky a tyto výrobky byla používány v širokém okolí na silnice, podezdívky, opěrné zdi a další stavby.

Během II. světové války byla těžba značně omezena a k jejímu opětovnému rozvoji došlo až v posledních desetiletích, kdy se čedičové sloupky a výrobky z nich staly pro svůj jedinečný vzhled a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům vyhledávanou surovinou nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, zvláště pak v Holandsku a Německu.

V současné době je lom provozován společností Weiss spol. s .r.o. Těžba suroviny je prováděna výhradně bez použití trhavin, pouze "ryprem" umístěném na bagru Volvo EC-390. Tento způsob vylamování ze stěny je velmi šetrný k surovině a zároveň také k okolí lomu, které není zatěžováno hlukem a otřesy. Surovina získaná tímto způsobem nemá narušenu vnitřní strukturu a výrobky tak mohou být použity pro ty nejnáročnější stavební a architektonické účely. 

Údaje o ložisku

Ložisko leží v centrální části Českého středohoří na pravém břehu řeky Ploučnice a tvoří morfologicky výrazný hřbet SV-JZ směru příkře upadající k jihu až jihozápadu. Ložiskovou výplň představuje kompaktní hornina šedočerné barvy, petrograficky určená jako nefelinový bazanit s proměnlivým podílem analcimu a natrolitu. Vznik ložiska se předpokládá na období oživení vulkanické činnosti v Českém středohoří v průběhu miocenu. K výstupu magmatu došlo pravděpodobně na trhlině v křídovém podloží. Čedičové magma se pak rozlilo do tektoniky predisponované deprese směrem do údolí Ploučnice.

Dobová fotografieCharakteristickým znakem ložiska je dokonalá sloupcovitá odlučnost. Sloupky dosahují průměru 15 - 30 cm, mají hladké a rovné hrany a dobrou štípatelnost kolmo k jejich ose. Hornina má hustě porfyrickou strukturu s ofitickou až granulofitickou strukturou základní hmoty. Obsahuje značné množství vyrostlic černého augitu, který tvoří sloupečkovité krystaly vyskytující se v hornině volně nebo drobných shlucích. V podstatně menší míře je zastoupen zelený olivín. Poměrně vzácně se v ložisku vyskytují mandličky a dutinky se zeolity a jílovými nerosty.

Dobývací prostor Soutěsky

Rozloha: 147 900 m2
Katastrální území: Malá Veleň
Datum stanovení: 30.12.1962

Weiss spol. s r.o. - lom Soutěsky, Mírové nám. 4, 405 02 Děčín VI
tel.: (+420) 412 586 587, fax: (+420) 412 530 212, e-mail: info@lomsoutesky.cz
Zapsáno: Krajský soud v Ústí nad Labem spisová značka: C 1777