Rigolový kámen

rigol

Popis výrobku
Ručně štípané pěti a šesti-boké čedičové sloupky (ne hydraulicky!).
Tento výrobek nabízíme ve třech kategoriích podle délky, tj. 15 - 25cm, 15 - 40cm a 50 - 60cm. průměr je vždy 15 - 30cm.

Použití
Výrobek je určen pro opěrné a obkladové zdivo na železničních a vodních stavbách a pro soklové a rampové zdivo v občanské a průmyslové výstavbě.

Výhody
- vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- jedinečný vzhled

Typ
(LMB 10/60)
Cena
Rigol 15 - 40cm
(LMB 10/60)
750,00,-
Rigol 15 - 25cm
(LMB 10/60)
850,00,-
Rigol 50 - 60cm
(LMB 10/60)
1 050,00,-

Všechny tyto výrobky vyhovují kategorii LMB10/60 ČSN EN 13383 - 1:2004.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Weiss spol. s r.o. - lom Soutěsky, Mírové nám. 4, 405 02 Děčín VI
tel.: (+420) 412 586 587, fax: (+420) 412 530 212, e-mail: info@lomsoutesky.cz
Zapsáno: Krajský soud v Ústí nad Labem spisová značka: C 1777