Záhozový kámen

zahoz

Popis výrobku
Záhozový čedičový kámen je dodáván ve dvou kategoriích:
- lehký zához o hmotnosti do 50kg pro ruční zpracování, vyhovuje normě LMB5/40 ČSN EN 13383 - 1:2004
- těžký zához o hmotnosti 50 - 300kg, vyhovuje normě LMB60/300 ČSN EN 13383 - 1:2004

Použití
Výrobek je určen pro použití jako základní materiál na silničních, železničních a vodních stavbách. Ke štětování, do základů stavebních děl, k zajištění svahů, ochraně příkopů a rigolů, opevňování koryt a hrází.

Výhody
- vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- použití i pro nejnáročnější stavební  účely

Typ Cena
Zához (LMB 5/40) 350,00
Zához výběrový (LMB 5/40) 450,00
Zához těžký (LMB 60/300) 450,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Weiss spol. s r.o. - lom Soutěsky, Mírové nám. 4, 405 02 Děčín VI
tel.: (+420) 412 586 587, fax: (+420) 412 530 212, e-mail: info@lomsoutesky.cz
Zapsáno: Krajský soud v Ústí nad Labem spisová značka: C 1777