Drcené kamenivo

drt

Popis výrobku
Drcené kamenivo je vyráběno na mobilní jednostupňové drtící lince (čelisťový drtič) a následně tříděno na frakce dle požadavků odběratelů. Zpracovává se pouze kvalitní čedič bez příměsí tufoviny či dokonce tzv. sonnenbrandu.

Použití
Drcené kamenivo má velmi široké použití v silničním a železničním stavitelství.

Výhody
- vysoce kvalitní surovina
- vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům

Dostupnost jednotlivých frakcí je nutné ověřit dotazem v lomu!

Weiss spol. s r.o. - lom Soutěsky, Mírové nám. 4, 405 02 Děčín VI
tel.: (+420) 412 586 587, fax: (+420) 412 530 212, e-mail: info@lomsoutesky.cz
Zapsáno: Krajský soud v Ústí nad Labem spisová značka: C 1777